MEDISCH WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

WAT HOUDT HET MEDISCH WETENSCHAPPELIJKE MYOPIAX®-ONDERZOEK IN?

Het doel is het onderzoeken van de effecten van MyopiaX®

MyopiaX® is een smartphone-applicatie, dat het verslechteren van bijziendheid bij kinderen en adolescenten wil vertragen. We voeren een medisch wetenschappelijk onderzoek uit (NCT04967287) om de veiligheid en werkzaamheid van MyopiaX® bij het verslechteren van bijziendheid te bestuderen.

MyopiaX® zorgt voor een niet invasieve, op licht gebaseerde behandeling, dat ontworpen is om een medische behandeling digitaal aan te bieden. MyopiaX® wordt gebruikt in combinatie met een virtual reality-headset en een draadloze controller, om de medisch behandeling met digitale inhoud aan te bieden die voor de leeftijd geschikt is.

Het MyopiaX® onderzoek bestudeert de effecten van MyopiaX® (groep 1) en bijziendheid controle brillen (groep 2) op het verslechteren van bijziendheid.

Het MyopiaX® onderzoek is beoordeeld en goedgekeurd door de regelgevende instantie en de Medisch Etische toetsing commissie om de veiligheid en het welzijn van de deelnemers gedurende het onderzoek te waarborgen.

Aan het onderzoek doen 8 erkende onderzoekscentra mee in Duitsland, Portugal, Spanje, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. 

Wie kunnen er meedoen?

Aan het MyopiaX®-onderzoek kunnen kinderen tussen de leeftijd van 6 en 12 jaar meedoen met:

 • bijziendheid vanaf -0,75 dioptrie
 • geen eerdere of huidige behandeling voor bijziendheid
 • geen deelname aan andere onderzoeken
 • geen andere oog condities of ziekten die effect hebben op het oog
 • geen medische of familiaire geschiedenis van lichtgevoelige epilepsie.

Wat gaat er gebeuren?

 • Kinderen kunnen in groep 1 komen met MyopiaX®(67% kans) of in groep 2 met de bijziendheidscontrole brillen (33% kans).
 • Groep 1 gaat gedurende 12 maanden 2 keer per dag MyopiaX® Na 6 maanden gaan deze kinderen ook de bijziendheidscontrole brillen dragen.
 • Groep 2 gaat MyopiaX®niet gebruiken. Zij zullen 12 maanden de bijziendheidscontrole brillen dragen.
 • Beide groepen zullen het de poli kliniek 5 keer bezoeken en er zullen 2 telefoongesprekken plaatsvinden.

Waarom meedoen?

 • Het verslechteren van bijziendheid kan mogelijk tekenen van vertraging laten zien, door de 2 bestudeerde behandelingen in het onderzoek.

 • De deelnemers maken deel uit van een groep leeftijdgenoten uit heel Europa die meedoen aan hetzelfde onderzoek.

Wie kunnen er meedoen?

Aan het MyopiaX®-onderzoek kunnen kinderen tussen de leeftijd van 6 en 12 jaar meedoen met:

 • bijziendheid vanaf -0,75 dioptrie
 • geen eerdere of huidige behandeling voor bijziendheid
 • geen deelname aan andere onderzoeken
 • geen andere oog condities of ziekten die effect hebben op het oog
 • geen medische of familiaire geschiedenis van lichtgevoelige epilepsie.

Wat gaat er gebeuren?

 • Kinderen kunnen in groep 1 komen met MyopiaX®(67% kans) of in groep 2 met de bijziendheidscontrole brillen (33% kans).
 • Groep 1 gaat gedurende 12 maanden 2 keer per dag MyopiaX® Na 6 maanden gaan deze kinderen ook de bijziendheidscontrole brillen dragen.
 • Groep 2 gaat MyopiaX®niet gebruiken. Zij zullen 12 maanden de bijziendheidscontrole brillen dragen.
 • Beide groepen zullen het de poli kliniek 5 keer bezoeken en er zullen 2 telefoongesprekken plaatsvinden.

Waarom meedoen?

 • Het verslechteren van bijziendheid kan mogelijk tekenen van vertraging laten zien, door de 2 bestudeerde behandelingen in het onderzoek.
 • De deelnemers maken deel uit van een groep leeftijdgenoten uit heel Europa die meedoen aan hetzelfde onderzoek

Interesse in meer informatie?

Neem voor meer informatie contact met ons op via clinicaltrials@dopavision.com of neem contact op met een onderzoeker. Clinici kunnen ook gebruik maken van de email om meer informatie te krijgen of vragen te stellen.

Zoek een onderzoekscentrum

Nederland

Rotterdam

Erasmus Universitair Medisch Centrum

Trialbureau Oogheelkunde Erasmus MC
onderzoek.oogheelkunde@erasmusmc.nl
+31 10 7039740 

Our Partners

Dopavision is funded as part of the BMBF’s Industry-in-Clinic Platform Program (FKZ: 13GW0625)